IX.B

2. základní škola Kadaň

Pionýrů 1102

1995 - 2004

Ředitelka: Mgr. Antonie Šitnerová

Třídní učitel: Mgr. Stanislav Hakl

 

Štěpka Jandová

Miriam Bártlová

Ondra Filip

Martin šilhan

Pavla Volková

Lukáš Březina

Petra Albrechtová

Jirka Kulhánek

David Vyhnálek

Renda Boudová

Lenka Procházková

Jana Rajglová

Ondra Telín

Jirka Adanečko

Lucka Padyšáková

Marek Tesař

David Adámek

Lenka Kocíková

Tonda Vodička

Jana Kubernátová

Martina Šilhanová

Zuzka Raadová

Filip Ondo

Káťa Fačkovcová

Dana Genserová

Tonda Kanči

 

 

S námi odchází kázeň ...